0:00

Inleiding

View Map

De fort Uitermeer wandelroute is 1,5 km lang en voert u langs de mooiste plekken op fort Uitermeer en in de nabije omgeving daarvan. Op acht verschillende plaatsen kunt u een audiofragment luisteren. U leert over de historie van deze interessante locatie als belangrijke schakel in de verdediging van Nederland in vroegere tijden. Volg de route eenvoudig met gebruik van de digitale kaart die binnen deze tour is opgenomen.

 

Startpunt: Fort Uitermeer - Restaurant Uit & Meer, Uitermeer 5, 1381 HP Weesp


Fort Uitermeer achtergrond

Fort Uitermeer ligt op een eilandje in de Vecht en bewaakte kwetsbare doorgangen en inlaatpunten voor het water in de Waterlinie tussen de Vecht en het Naardermeer. Voor de verdediging van Holland werd gebruik gemaakt van een waterlinie, waarbij een strook land onder water gezet kon worden. Dit wordt ‘inunderen’ genoemd en zo werd het voor de vijand onmogelijk om over land het gebied aan de overkant van het water te bereiken: het water was te ondiep om over te varen en te diep om doorheen te rijden. Forten, zoals fort Uitermeer, waren hierbij belangrijke verdedigingspunten.  Bij Uitermeer ligt al heel lang een verdedigingswerk. Al voor 1589, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, lag hier een schans. Deze is in 1673 vervangen door een aarden fort. Bij een modernisering in 1845 heeft Fort Uitermeer zijn karakteristieke torenfort gekregen. De ronde vorm is bedoeld om kogels te laten afketsen,terwijl het geschut vanuit de hoge toren uitkijkt over de omgeving.

In 1923 verloren de forten hun militaire waarde, doordat de aanvalswapens sterker waren dan de forten. Het inunderen als verdediging is wel nog tot in de 2e wereld oorlog gebruikt en was tot in de koude oorlog onderdeel van de verdedigingsstrategie van Nederland.

Fort Uitermeer was onderdeel van de Oude- en  de Nieuwe Hollandse Waterlinie en daarna,tussen 1913 en 1922, van de Stelling van Amsterdam. Na de Tweede Wereldoorlog waren de forten overbodig geworden. Het fort Uitermeer is in 1954 geëgaliseerd en geschikt gemaakt voor de opslag van minutie.  

Kortweg waren de taken van het fort Uitermeer het bewaken van:

  1. de sluis van de ‘sGravelandse Vaart, als inlaatpunt voor het inundatiegebied ten oosten van de Vecht;
  2. de ’s Gravelandse Vaart met de daarnaast gelegen weg;
  3. de spoorlijn tussen Hilversum en Weesp.


Deze audiotour is een product van iTRovator in samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht. Met dank voor de inhoudelijke bijdrage van Stichting Uiteraard Uitermeer.

arrow_forward Next