0:00

Oefengronden voor het veldleger

View Map

Locatie audiofragmenten: Flevolaan, Huizen

Routebeschrijving: van KP 78 naar KP 79


De Vesting Naarden en Bussum liggen in een overgangsgebied. Ten westen liggen de lage, natte polders en aan de oostkant, waar de fietstocht nu doorheen voert, de hogere, droge zandgronden. Deze geografische gesteldheid was van militair belang. 

125 jaar lang, van 1815 tot 1940, is de Nederlandse verdediging gebaseerd op de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze 85 kilometer lange linie moet in oorlogstijd het rijke westen beschermen. Maar het veldleger oefent vooral op de hoge, droge heidegronden buiten de lager gelegen Waterlinie. Deze gebieden zijn dunner bevolkt, er is meer ruimte voor de cavalerie en aan de boeren hoeft minder schadevergoeding betaald te worden. De Gooise heide is een geliefd oefenterrein voor het leger. 

Een kilometer naar het zuiden ligt, tussen Bussum en Laren, legerkamp Crailo. Dit is van eind negentiende eeuw tot 1993 een militair oefenterrein van Defensie. Tot de jaren dertig worden manschappen tijdens oefeningen vooral ondergebracht in tenten op de heide. 

Bijzonder kleurrijk zijn de manoeuvres van het Veldleger op de Crailose heide in de periode voor de Eerste Wereldoorlog. Bij een militaire oefening weerkaatst op de anders zo stille heide het geluid van knetterende geweren, bulderende kanonnen en dravende paarden. Nu is de rust wedergekeerd op de heide, die onderdeel is van het Goois Natuurreservaat. Het is een prachtig gebied om te wandelen en fietsen.

arrow_back Previous arrow_forward Next