0:00

De Hoekermolen

View Map

Op deze locatie, aan de westkant van de Vecht, stond al in 1639 een molen om de achterliggende Hoekerpolder te bemalen. De huidige molen werd in 1874 gebouwd en was tot 1959 in werking, totdat een elektrisch gemaal zijn functie overnam. Deze ontwikkeling naar mechanisatie is rond de jaren ‘50 bij alle poldermolens in Nederland te zien, die hierdoor in onbruik en verval raakten. Gelukkig zijn veel molens, ook deze, gerestaureerd. Zij kunnen niet alleen als reservegemaal ingezet worden om de polder droog te malen, maar ook andersom werken en bij hoge waterstand in de Vecht het water vanuit de rivier de polder in laten stromen.

Bij de restauratie van de Hoekermolen in 2005, werd o.a. de oude vijzel vervangen. De nieuwe vijzel was langer dan de oude, omdat het grondwaterniveau in de polder inmiddels lager was geworden. De oude vijzel ligt nog in de berm als tastbare en educatieve herinnering aan het werkzame verleden van de molen. 

arrow_back Previous arrow_forward Next