0:00

Het dorp Maarssen

View Map

De grachtjes in Maarssen met hun eeuwenoude grachtenpanden hebben wel wat weg van Amsterdam, op kleinere schaal.De naam komt waarschijnlijk van ‘Marsua’, wat moeras betekent. Een verwijzing naar de moerassige veengronden die achter de rivier lagen. Rond de 9de eeuw woonden hier al mensen op de hoger gelegen, en dus droge, oeverwal langs de rivier. Het dorpje dat langzamerhand ontstond groeide sterk in de 17de eeuw toen rijke Amsterdamse kooplieden hier hun buitenplaatsen gingen bouwen.Bijzonder is dat er heel veel Joden in Maarssen woonden in de 17de en 18de eeuw. Zij mochten namelijk wel werken in Utrecht, maar daar niet wonen. Omdat Maarssen het dichtstbijzijnde dorp was, vestigden zij zich hier. Alleen het joodse kerkhof buiten het en de Jodenkerksteeg herinneren nog aan hun aanwezigheid. Door de gunstige ligging aan de Vecht en vlak bij Utrecht, en later bij het Amsterdam-Rijnkanaal, is Maarssen een belangrijk industrie plaatsje geworden. Tegenwoordig concentreert de industrie zich gelukkig langs het kanaal en vinden we langs de Vecht alleen nog maar mooie huizen, leuke winkels en gezellige restaurants.  

arrow_back Previous arrow_forward Next