0:00

De Boerenvecht

View Map

De Vecht stroomt van Utrecht naar Muiden en slingert zo’n 44 kilometer door een gevarieerd landschap. Dit noordelijk deel van de Vecht heeft als bijnaam ‘Boerenvecht’ omdat hier veel weilanden met boerderijen te vinden zijn. Langs het zuidelijk deel van de Vecht, de Herenvecht genoemd, liggen vooral de buitenplaatsen en kastelen waar de Vecht beroemd om is. Dit verschil in bebouwing en uitstraling komt ondermeer doordat de oeverwal in het zuidelijk deel veel breder en steviger is dan hier. De Vecht was namelijk duizenden jaren geleden een zijtak van de Rijn. Met het smeltwater uit de bergen kwam zand en klei mee, dat afgezet werd tegen de oevers van de rivier. Zo werd de oeverwal gevormd, een soort natuurlijke dijk. Halverwege de rivier was vrijwel al het sediment afgezet en bleef er te weinig over om een brede en stevige oeverwal te vormen. Vandaar het open landschap hier!

arrow_back Previous arrow_forward Next