0:00

Nieuwerhoek

View Map

Aan de westkant van de Vecht, ligt een prachtige witte buitenplaats, in de 17de eeuw gebouwd door de familie Hoek, een Amsterdamse doopsgezinde koopmansfamilie. Mensen die het Doopsgezinde of Joodse geloof aanhingen, mochten niet altijd lid worden van een gilde of deelnemen aan het stadsbestuur. Zij moesten dus hun geld verdienen in de vrije handel. Dat deden zij vaak succesvol en sommigen werden steenrijk. Hier aan de Vecht zijn dan ook heel veel buitenplaatsen, zoals hier Nieuwerhoek, eigendom geweest van Doopsgezinde en Joodse kooplieden. De deur onder het balkonnetje is nu de achterdeur, maar was vroeger de voordeur omdat men altijd over het water aankwam, met de trekschuit of een eigen boot. De beukenhaag is dan ook als een soort toegangshek gesnoeid. Pas toen de wegen beter berijdbaar werden, vanaf de 18de eeuw, won de diligence het van de trekschuit en werd de voordeur naar de straatkant verplaatst. 

arrow_back Previous arrow_forward Next