0:00

Fort Uitermeer

View Map

Bij dit ronde torenfort, op de oostoever van de Vecht, is momenteel een erg leuk restaurant gevestigd met terras aan het water. Het oorspronkelijke fort dateerde al uit de 17de eeuw en maakte onderdeel uit van de Oude Hollandse Waterlinie. Deze linie was in 1673 aangelegd om Amsterdam en het rijke Holland tegen de Franse troepen te beschermen. Het was een verdedigingssysteem waarin stukken land onder water gezet konden worden om de vijand de doorgang te belemmeren. Dit zogenaamde inunderen gebeurde onder andere via de schutsluis die links van het fort ligt, tussen de Vecht en de ’s-Gravelandsevaart. Fort Uitermeer moest die sluis beschermen. In de 19de eeuw werd de Oude Hollandse Waterlinie uitgebreid tot Nieuwe Hollandse Waterlinie. De forten werden allemaal vergroot, versterkt en aangepast aan de nieuwe oorlogstechnieken, zoals het gebruik van steeds betere kanonnen en geweren. Toen werd ook het ronde torenfort gebouwd op de plek van het oude fort. De bezoekers kunnen een mooie wandeling om het fort maken, die is uitgezet door Natuurmonumenten. 

arrow_back Previous arrow_forward Next