0:00

Houten huis ‘De Vechthoeve’

View Map

Deze houten ‘villa kakelbont’ aan de westkant van de Vecht heet De Vechthoeve. Het is een zogenaamde Kringenwetboerderij uit 1899, gelegen op minder dan 300 meter van Fort H in Muiden. De Kringenwet uit 1853 bepaalde dat in een kring van 300 meter rond een fort alleen in hout gebouwd mocht worden. Als een vijand naderde kon een houten huis namelijk snel worden platgebrand zodat het schootsveld vrij was. De Vechthoeve maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het huis, een provinciaal monument, stond in de weg bij de plannen voor de aanleg van een aquaduct in de A1, onderdeel van de weg uitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. Vanwege de hoge architectuurhistorische waarde en de relatie met de vestingstad Muiden en de Vecht is het pand in 2013 niet gesloopt maar in zijn geheel op wielen gezet en 400 meter zuidwaarts verplaatst. Het zal in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid een maatschappelijk functie krijgen. 

arrow_back Previous arrow_forward Next