0:00

De Garstenmolen

View Map

Tot 1960 bemaalde deze, aan de westkant van de Vecht gelegen, windmolen de Garsterpolder, met een oppervlakte van ruim 300 hectare. Het water werd aangevoerd door een brede sloot uit het midden van de polder en werd via een duiker onder de dijk uitgeslagen op de Vecht. De wateruitlaat is goed te zien onder het bruggetje. De molen is een achtkante grondzeiler, een type molen waarbij de wieken vrijwel tot aan de grond komen. Hij is gebouwd in 1876, nadat zijn voorganger op dezelfde plaats afbrandde. In 1960 is naast de molen een nieuw gemaal met machinistenwoning gebouwd, dat in 2003 is vervangen door een gemaal aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Net als de Hoekermolen is deze molen begin 21ste eeuw ingrijpend gerestaureerd en weer maalvaardig gemaakt. Hij kan nu ingezet worden bij het op peil houden van het water in de polder, wat extra capaciteiten energiebesparing oplevert. De molen is particulier bewoond en dus niet toegankelijk. 

arrow_back Previous arrow_forward Next