0:00

De Mennistenhemel

View Map

Dit deel van de Vecht heette de Mennistenhemel omdat hier de mooiste buitenplaatsen stonden van de Mennisten, een andere naam voor doopsgezinden.Het waren voornamelijk doopsgezinde zijdehandelaren uit Amsterdam die hier hun buitenplaats bouwden om de stank en drukte van de warme stad in de zomer te ontvluchten. Hier in hun zomerhuis ontvingen zij gasten, gingen jagen en vissen, kwamen samen in de theekoepel of de muziekkamer en genoten van het plattelandsleven. Door de week ging de heer des huizes naar Amsterdam om te werken, vrouw en kinderen bleven op de buitenplaats. Dat op en neer reizen kon makkelijk, want in een paar uren varen met de trekschuit was men al in Amsterdam.

In totaal stonden er zo’n 200 buitenplaatsen aan de Vecht. Daarvan zijn er nog zo’n 50 over. De rest is in de loop van de tijd gesloopt. 

arrow_back Previous arrow_forward Next