0:00

Fort Hinderdam

View Map

Fort Hinderdam ligt verscholen op een eilandje in de Vecht tussen Nigtevecht en Weesp. Hier, op de grens van Utrecht en Holland, was in 1437 een dam aangelegd door de bisschop van Utrecht om het waterniveau van de Vecht te controleren. De open verbinding van de Vecht met de Zuiderzee zorgde namelijk regelmatig voor overstromingen. Tegelijkertijd onderstreepte de bisschop zijn macht over de rivier in dit gebied waar de graaf van Holland ook zijn macht opeiste. De scheepvaart ondervond natuurlijk veel hinder van deze dam met sluis, vandaar de naam Hinderdam. In 1620 werd een schans aangelegd bij de dam, die in het Rampjaar 1673 werd vervangen door een fort. Dit fort, met als doel het verkeer op de Vecht en op de Vechtdijken te controleren, werd inde 19de eeuw sterk uitgebreid. Het fort is onderdeel geweest van de Oude- en Nieuwe Hollandse Waterlinie en van de Stelling van Amsterdam. Het is nu eigendom van Natuurmonumenten en is een ongerept stukje natuurgebied. 

arrow_back Previous arrow_forward Next