0:00

De Nes

View Map

Vroegere buitenplaats

De groepjes bomen die hier, aan de westkant van de Vecht, te zien zijn, zijn restanten van een 50 ha groot eiland dat hier in de 17de eeuw was ontstaan doordat een scherpe bocht in de Vecht werd afgesneden. De schatrijke Pieter Reaal bouwde hier een prachtige buitenplaats, Huys te Nes geheten. Het eiland werd naar de eigenaar Realeneiland genoemd. 

Net zoals veel buitenplaatsen aan de Vecht werd ook Huys te Nes gesloopt, na de economische recessie in de 19e eeuw. Doordat hier in de jaren ’30 zand werd opgezogen is het eiland verdwenen. Alleen de randen met begroeiing zijn nog her en der zichtbaar.


Tweedehands molen

Op deze plek, aan de westoever van de Vecht, stond al in de 17de eeuw een molen. Direct aan het water gelegen en heel praktisch dus voor de aanvoer van graan en de afvoer van meelproducten. De voorganger van de huidige molen brandde in 1910 af. In een poging de op hol geslagen wieken te stoppen hadden de remmen vlam gevat. Een tweedehands poldermolen (uit 1776) werd gekocht in Noord Holland, waar in die tijd veel poldermolens overbodig waren geworden door de opkomst van het stoomgemaal.

De losse onderdelen van de molen werden als een vlot over het water naar Vreeland vervoerd en op een stenen onderkant weer opgebouwd. Zo stond de molen hoger en had minder last van de bomen in de omgeving die de wind tegenhielden.


Dwanghaven

De Nes was in de jaren 1970 een dwanghaven waar illegale boten naar toe gesleept werden. Die konden hier dan tijdelijk liggen, met bewoners en al. Er heerste een hippie-achtige sfeer met al die vrijgevochten types op hun illegale boten. Later is de situatie gelegaliseerd en is het gebied helemaal opgeknapt en met alle voorzieningen als elektriciteit en riolering toegerust. Sommige boten lijken echter nog wel uit de jaren ‘70 te stammen! De variatie is groot, van omgebouwd binnenvaartschip tot hypermoderne designboot. 

arrow_back Previous arrow_forward Next