0:00

De sluis naar het Amsterdam Rijnkanaal

View Map

De Vecht was eeuwenlang de belangrijkste waterroute tussen Amsterdam en Utrecht en tussen de Rijn en de Noordzee. De rivier werd echter steeds minder geschikt voor de almaar groter en zwaarder wordende schepen. Een beperkte breedte en diepte, veel bochten, bruggen en sluizen belemmerden een vlotte doorvaart. Daarom werd een nieuw kanaal gegraven ten westen van de Vecht, dat in 1892 gereed was: het Merwedekanaal. Honderden arbeiders zijn 11 jaar bezig geweest dit lange kanaal grotendeels met de hand te graven. Ook dit kanaal was al snel te klein voor de groeiende scheepvaart. Het werd in de jaren ’50 verbreed en verlengd en heet sindsdien Amsterdam-Rijnkanaal. Dit 100 meter brede kanaal verbindt de Amsterdamse haven met het Duitse Ruhrgebied. Het is het drukst bevaren kanaal ter wereld en speelt ook een belangrijke rol in de waterhuishouding in West Nederland omdat via het kanaal water door een gemalencomplex bij IJmuiden -het grootste van Europa- wordt afgevoerd naar de Noordzee.

arrow_back Previous arrow_forward Next