0:00

Vecht en Rhijn

View Map

Aan de westkant van de vecht ligt Vechten Rhijn, een voormalige steenfabriek en de enige overgebleven herinnering aan de rijke baksteen- en dakpanindustrie die de Vecht kende. De kleigronden langs de rivier werden al vanaf de 16de eeuw afgegraven om er bakstenen en dakpannen mee te bakken. De turf om de ovens te stoken werd afgegraven in het achterland (zo zijn de plassen ontstaan). De Vecht was de transportweg om deze bouwmaterialen naar de alsmaar groeiende steden Amsterdam en Utrecht te vervoeren. Naast de oude steenfabriek (nu steen- en tegelhandel) staat de buitenplaats die erbij hoorde. De combinatie buitenplaats-fabriek kwam veel vooraan de Vecht. Er waren buitenplaatsen waar verf, glas, matrassen of zelfs medicijnen als kinine gemaakt werden. Een goede bron van inkomsten voor de eigenaar. 

arrow_back Previous arrow_forward Next