0:00

Buitenplaats Vreedenhorst

View Map

Achter twee eeuwenoude beuken ligt, aan de oostoever, buitenplaats Vreedenhorst. De plek waar Vreedenhorst staat was al in de 13de eeuw bebouwd. Het was een hoger gelegen plek in een verder zompig veenmoerasgebied. Het huidige huis dateert uit ca. 1650, maar de kelders zijn de middeleeuws, dus het huis is op de plek van een ouder huis gebouwd. De Vecht is beroemd om haar buitenplaatsen, zomerhuizen die rijke Amsterdamse kooplieden hier in de 17de en 18de eeuw bouwden om de drukte van de stad te ontvluchten. Vaak kochten zij eerst een boerderij die zij later verbouwden tot buitenplaats. De meeste vroege buitenplaatsen zijn in het rampjaar 1672/73 door de Fransen verwoest. De buitenplaatsen die daarna werden gebouwd waren veel groter en straalden status uit. Vreedenhorst is niet verwoest en heeft nog een eenvoudige uitstraling. De asymmetrische gevelindeling met opkamer en kelder nog herinnert aan de voorlopers van buitenplaatsen, de boerenhofstedes. 

arrow_back Previous arrow_forward Next